Regler & Regulering

 

Jeg ved det godt! Regler og regulering er ikke særlig sexet… MEN det er altså vigtigt, at du kender reglerne inden du kaster dig ud i crowdfunding universet. Ingen gider være uvenner med SKAT!

 

Så hvad skal du vide?

Herunder guider jeg dig igennem de vigtigste regler, når det kommer til de forskellige typer af crowdfunding.

 

Donations crowdfunding

Donations crowdfunding kampagner betragtes lovgivningsmæssigt som indsamlinger. Som udgangspunkt skal alle indsamlinger i Danmark meldes til Indsamlingsnævnet 2 uger før indsamlingen startes. På Indsamlingsnævnets hjemmeside kan du finde mere specifikke oplysninger om, hvilke krav du skal opfylde, hvis du skal lave en offentlig indsamling: http://indsamlingsnaevnet.dk

 

Hvis din indsamling er omfattet af indsamlingsloven kan der blive opkrævet et beløb, når du anmelder indsamlingen til nævnet (adm.gebyr). Når du har afsluttet indsamlingen, skal du indsende et udførligt regnskab til Indsamlingsnævnet. Dit regnskab offentliggøres på nævnets hjemmeside, og hvis du selv har en side, skal det også offentliggøres her. Det er i øvrigt værd at vide, at hvis du samler mere end 50.000 kr. ind, så kræver Indsamlingsnævnet desuden, at regnskabet er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

 

Når du laver en donations crowdfunding kampagne, så er du skattepligtig af alle donationer du modtager, herunder også ydelser (eks. services) og gaver. Der kan være undtagelser og her er det vigtigt, at du tjekker SKAT’s guide på området. (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087)

 

Indsamlingsnævnet har d. 1. februar 2019 indført yderligere skærpelser på området, så lovgivningen nu også omfatter indsamlinger på platforme. Her taler de særligt til indsamlinger, der foregår på Facebook. Kort fortalt, så præciserer loven, at det er Facebooks ansvar, at deres brugere kun kan oprette indsamlinger, der er anmeldt til Indsamlingsnævnet. Facebook har derfor i skrivende stund (Februar 2019) lukket ned for indsamlinger i Danmark. De arbejder på en model, der igen kan åbne op for denne mulighed.

 

 

Reward crowdfunding

Som udgangspunkt er reguleringen af rewardbaseret crowdfunding ret nem at forstå. Du skal nemlig ’bare’ overholde de samme regler som ved helt almindelig virksomhedsdrift og salg af produkter. Det betyder, at du skal overholde reglerne for bl.a. momsregistrering, momsindberetning, selskabsskat og markedsføring.

 

Det skyldes, at vi i Danmark betragter rewardbaseret crowdfunding som et internetsalg, og at du derfor også er underlagt samme regler, som alle andre virksomheder. Med andre ord, så skal du huske:

 

A

Du er underlagt de almindelige regler for selskabsbeskatning. Det gælder både, hvis der er et over- eller underskud i virksomhed ved regnskabsårets afslutning. Det kan være en god idé lige at have dette i baghovedet, når du planlægger din kampagne, så du ikke pludselig står med noget, der ligner et stort overskud ved regnskabsårets afslutning, men alle udgifterne ligger i det kommende regnskabsår.

 

A

Hvis der normalvist ville være pålagt moms på dit produkt/ydelse, så skal der også pålægges (og indberettes) moms på produktet/ydelsen i din crowdfunding kampagne.

 

A

Vær opmærksom på, hvornår momsen forfalder ift. din crowdfunding kampagne. SKAT har på deres hjemmeside et afsnit om crowdfunding, hvor du kan læse mere om, hvordan du finder ud af, hvornår momsen forfalder og skal betales.

 

 

Skal du lære at lave en kick-ass crowdfunding kampagne?

 

 

Låne crowdfunding

Låne crowdfunding betragtes som et almindeligt låneforhold, hvor långiver stiller et beløb til rådighed for låntager (eks. din virksomhed) mod betaling af en aftalt rente. Kort fortalt, er renterne på lånet skattepligtige for långiver og renteudgifter er fradragsberettigede for låntager.

 

For din virksomhed er det beløb, du rejser via en lånebaseret crowdfunding kampagne, ikke en skattepligtig indkomst, ligesom du heller ikke får et fradrag, når du tilbagebetaler selve lånet. Du kan dog få et fradrag på selve renten af lånet. Her skal du dog tjekke op med SKAT, om det gør sig gældende i dit tilfælde.

 

 

Equity crowdfunding

Hvis du overvejer at lave en equity crowdfunding kampagne, så er der altså lidt flere ting du skal forholde dig til og være opmærksom på.

 

A

Ved equity crowdfunding er der som udgangspunkt tale om udbud af anparter til offentligheden. Det betyder, at du (måske) ikke må bruge denne type crowdfunding, hvis du er eks. et ApS eller et IVS, da selskabsloven siger, at denne type virksomheder ikke må udbyde andele til offentligheden.

Der findes dog måder at bruge equity crowdfunding på, selv om du ikke er registreret som et aktieselskab. Du skal blot kigge dig godt for og være sikker på, at du hele tiden overholder dansk lovgivning. Finanstilsynet er ikke en af den slags myndigheder, man gider være uvenner med…

 

A

Du skal kende til de regler på skatteområdet, der handler om kapitalindskud i virksomheder (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087).

 

A

Hvis du skal rejse mere end 1 mio. euro kan det være nødvendigt for dig at udarbejde et prospekt.

 

Generelt er der temmelig meget lovgivning, når vi taler equity crowdfunding, og mit bedste råd er derfor, at du sørger for at bruge en platform, du har tillid til og allierer dig med en god advokat, der har styr på den danske lovgivning, når det drejer sig om crowdfunding.

 

 

HUSK: Det er dit ansvar at sætte dig ind i reglerne på det område, du arbejder med. Her hos NinjaConsult kan jeg pege dig i retning af, hvilke regler der gælder på området, men det er op til dig at tjekke, at reglerne ikke er blevet ændret, og at du til enhver tid opfylder gældende lovgivning. NinjaConsult tager forbehold for eventuelle fejl og mangler, der måtte være på siden.